11/19/2021 Lucero – When You Found Me Fall Tour 2021